Socjologia – pisanie prac

Oferuję pomoc w napisaniu pracy licencjackiej i magisterskiej z zakresu psychologii oraz  socjologii, a także innych nauk społecznych. Oferta obejmuje przygotowanie konspektu do zatwierdzenia przez promotora, napisanie całej pracy wraz ze wszystkimi jej elementami,  redagowanie tekstu, ewentualne poprawki i stały kontakt do zakończenia współpracy.

Praca jest na bardzo wysokim poziomie zarówno, pod względem merytorycznym jak i stylistycznym, profesjonalnie sformatowana według wymagań uczelni oraz pisana językiem naukowym używanym w literaturze przedmiotu.

Przykładowa praca składa się z części teoretyczno-metodologicznej oraz badawczej, zawiera m.in.:

 • wstęp
 • zakończenie
 • przypisy
 • bogatą bibliografię
 • spis treści
 • spisy tabl i rysunków
 • ankietę
 • wykresy

Przeciętny czas realizacji to około miesiąc. Nie musisz płacić z góry za całość, jak w innych serwisach. U mnie możesz zapłacić za każdy rozdział osobno.  Serdecznie zachęcam do wypełnienia formularza i zapoznania się ze szczegółami.

Maria

Kilka przykładów realizowanych przeze mnie prac

 • Psychologiczne mechanizmy wpływu reklamy na konsumenta na przykładzie marki XYZ, 90 stron.
 • Postawy pracowników korporacji wobec konsumpcji, 80 stron.
 • Lęk jako ograniczenie czynu ludzkiego, 120 stron.
 • Mobbing jako zjawisko patologii społecznej, 75 stron.
 • Wsparcie psychologiczne dla funkcjonariuszy wybranych jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych, 80 stron.
 • Piękno męskie i kobiece – kulturowe oczekiwania wobec mężczyzn i kobiet, 50 stron.
 • Psychospołeczne skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym, 85 stron.
 • Rola mediów w procesie socjalizacji jednostki. Analiza problemu w oparciu o znane teorie socjalizacji, 40 stron.
 • Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doświadczonych, 50 stron.
 • Współczesne modele kobiecości, 30 stron.
 • Dylematy etyczne pracownika socjalnego, 110 stron.
 • Transwestytyzm jako specyficzne zaburzenie życia seksualnego, 50 stron.
 • Samotność człowieka w podeszłym wieku na przykładzie mieszkańców miasta  XYZ, 100 stron.
 • Psychospołeczne skutki uzależnienia od Internetu, 120 stron.
 • Kobieta w Islamie. Literacki obraz miejsca kobiet we współczesnym świecie muzułmańskim, 40 stron.
 • Myśli samobójcze u osób nieuleczalnie chorych, 80 stron.
 • Psychologia dobrych obyczajów – pożądany model pracownika, 60 stron.
 • Psychologiczne skutki bezrobocia na przykładzie wybranej grupy, 85 stron.
 • Subkultura kibiców piłkarskich w Polsce. Próba socjologicznej analizy zjawiska na przykładzie kibiców, 40 stron.
 • Aspiracje życiowe maturzystów, 120 stron.
 • Telefon komórkowy jako medium komunikacji – analiza socjologiczna przedmiotu, 70 stron.
 • Pracoholizm jako patologia społeczna, 80 stron.
 • Polskie migracje zagraniczne w ramach swobodnego przepływu osób, 60 stron.
 • Kreowanie wizerunku kibola w gazecie wyborczej, a społeczne postrzeganie kibiców, 70 stron.
 • Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, 60 stron.
 • Aktywność zawodowa współczesnych kobiet, 80 stron.
 • Zróżnicowanie społeczeństwa oraz wpływ i stosunek Polaków do luksusu (bogactwa), 100 stron.