Author Archives: admin

Socjologia

Socjologia - nauka o społeczeństwie

Socjologia, jak głosi wiele koncepcji jest nauką przygotowującą człowieka do odgrywania wielu różnych ról w społeczeństwie. Jedną z podstawowych cech i umiejętności socjologów jest łączenie wiedzy o funkcjonowaniu mechanizmów społeczno– rynkowych i wiedzy o kulturze. Można zatem całkiem śmiało stwierdzić, że socjolog jest zarówno humanistą prowadzącym badania nad społeczeństwem jak również świadomym uczestnikiem społeczeństwa obywatelskiego i nauczycielem w społeczeństwie lokalnym, a także  świadomym uczestnikiem rynku pracy.

 

Prace badawcze i działania naukowe socjologów mogą mieć wieloraki charakter. Przede wszystkim socjolog w swojej pracy naukowej powinien skupiać się na badaniach społeczno – kulturowych, opierając się na swojej wiedzy z zakresu relacji i problemów społecznych, demografii, zjawisk społecznych filozofii i ekonomii. Przedmiotem badań socjologów są prace nad instytucjami administracji państwowej i regionalnej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także podmiotami i działaniami trudniącymi się doradztwem i consultingiem. Badania socjologiczne obejmują badania opinii społecznej, badania rynkowe i marketingowe, social relation, zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, pomocy społecznej, profilaktyki, resocjalizacji.

 

Prowadząc swoje prace i badania socjolog umiejętnie potrafi wykorzystywać swoją wiedzę z zakresu interakcji personalnych, z zakresu budowania i wykorzystywania różnych technik i narzędzi badawczych. Prace socjologiczne mają szczególny charakter gdyż studia w doskonały sposób przygotowują do przeprowadzenia badań na wysokim poziomie merytorycznym. Ponieważ socjologowie jako jedni z nielicznych są przygotowywani pod kątem tworzenia kwestionariuszy badania opinii publicznej, a ponadto doskonale potrafią je interpretować.

 

Socjologia w sposób trwały i zasadniczy zmienia patrzenie człowieka na innych ludzi i na grupy społeczne. Absolwenci takiego kierunku studiów całkowicie zmieniają swoje patrzenie na świat, który staje się teatrem życia codziennego, a człowiek aktorem i odtwórcą ról zadanych mu przez otaczający go świat.