Category Archives: Bez kategorii

Socjologia

Socjologia - nauka o społeczeństwie

Socjologia, jak głosi wiele koncepcji jest nauką przygotowującą człowieka do odgrywania wielu różnych ról w społeczeństwie. Jedną z podstawowych cech i umiejętności socjologów jest łączenie wiedzy o funkcjonowaniu mechanizmów społeczno– rynkowych i wiedzy o kulturze. Można zatem całkiem śmiało stwierdzić, że socjolog jest zarówno humanistą prowadzącym badania nad społeczeństwem jak również świadomym uczestnikiem społeczeństwa obywatelskiego i nauczycielem w społeczeństwie lokalnym, a także  świadomym uczestnikiem rynku pracy.

 

Prace badawcze i działania naukowe socjologów mogą mieć wieloraki charakter. Przede wszystkim socjolog w swojej pracy naukowej powinien skupiać się na badaniach społeczno – kulturowych, opierając się na swojej wiedzy z zakresu relacji i problemów społecznych, demografii, zjawisk społecznych filozofii i ekonomii. Przedmiotem badań socjologów są prace nad instytucjami administracji państwowej i regionalnej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także podmiotami i działaniami trudniącymi się doradztwem i consultingiem. Badania socjologiczne obejmują badania opinii społecznej, badania rynkowe i marketingowe, social relation, zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, pomocy społecznej, profilaktyki, resocjalizacji.

 

Prowadząc swoje prace i badania socjolog umiejętnie potrafi wykorzystywać swoją wiedzę z zakresu interakcji personalnych, z zakresu budowania i wykorzystywania różnych technik i narzędzi badawczych. Prace socjologiczne mają szczególny charakter gdyż studia w doskonały sposób przygotowują do przeprowadzenia badań na wysokim poziomie merytorycznym. Ponieważ socjologowie jako jedni z nielicznych są przygotowywani pod kątem tworzenia kwestionariuszy badania opinii publicznej, a ponadto doskonale potrafią je interpretować.

 

Socjologia w sposób trwały i zasadniczy zmienia patrzenie człowieka na innych ludzi i na grupy społeczne. Absolwenci takiego kierunku studiów całkowicie zmieniają swoje patrzenie na świat, który staje się teatrem życia codziennego, a człowiek aktorem i odtwórcą ról zadanych mu przez otaczający go świat.

Oferuję pomoc w napisaniu pracy licencjackiej i magisterskiej z zakresu psychologii oraz  socjologii, a także innych nauk społecznych. Oferta obejmuje przygotowanie konspektu do zatwierdzenia przez promotora, napisanie całej pracy wraz ze wszystkimi jej elementami,  redagowanie tekstu, ewentualne poprawki i stały kontakt do zakończenia współpracy.

Praca jest na bardzo wysokim poziomie zarówno, pod względem merytorycznym jak i stylistycznym, profesjonalnie sformatowana według wymagań uczelni oraz pisana językiem naukowym używanym w literaturze przedmiotu.

Przykładowa praca składa się z części teoretyczno-metodologicznej oraz badawczej, zawiera m.in.:

 • wstęp
 • zakończenie
 • przypisy
 • bogatą bibliografię
 • spis treści
 • spisy tabl i rysunków
 • ankietę
 • wykresy

Przeciętny czas realizacji to około miesiąc. Nie musisz płacić z góry za całość, jak w innych serwisach. U mnie możesz zapłacić za każdy rozdział osobno.  Serdecznie zachęcam do wypełnienia formularza i zapoznania się ze szczegółami.

Maria

Kilka przykładów realizowanych przeze mnie prac

 • Psychologiczne mechanizmy wpływu reklamy na konsumenta na przykładzie marki XYZ, 90 stron.
 • Postawy pracowników korporacji wobec konsumpcji, 80 stron.
 • Lęk jako ograniczenie czynu ludzkiego, 120 stron.
 • Mobbing jako zjawisko patologii społecznej, 75 stron.
 • Wsparcie psychologiczne dla funkcjonariuszy wybranych jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych, 80 stron.
 • Piękno męskie i kobiece – kulturowe oczekiwania wobec mężczyzn i kobiet, 50 stron.
 • Psychospołeczne skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym, 85 stron.
 • Rola mediów w procesie socjalizacji jednostki. Analiza problemu w oparciu o znane teorie socjalizacji, 40 stron.
 • Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doświadczonych, 50 stron.
 • Współczesne modele kobiecości, 30 stron.
 • Dylematy etyczne pracownika socjalnego, 110 stron.
 • Transwestytyzm jako specyficzne zaburzenie życia seksualnego, 50 stron.
 • Samotność człowieka w podeszłym wieku na przykładzie mieszkańców miasta  XYZ, 100 stron.
 • Psychospołeczne skutki uzależnienia od Internetu, 120 stron.
 • Kobieta w Islamie. Literacki obraz miejsca kobiet we współczesnym świecie muzułmańskim, 40 stron.
 • Myśli samobójcze u osób nieuleczalnie chorych, 80 stron.
 • Psychologia dobrych obyczajów – pożądany model pracownika, 60 stron.
 • Psychologiczne skutki bezrobocia na przykładzie wybranej grupy, 85 stron.
 • Subkultura kibiców piłkarskich w Polsce. Próba socjologicznej analizy zjawiska na przykładzie kibiców, 40 stron.
 • Aspiracje życiowe maturzystów, 120 stron.
 • Telefon komórkowy jako medium komunikacji – analiza socjologiczna przedmiotu, 70 stron.
 • Pracoholizm jako patologia społeczna, 80 stron.
 • Polskie migracje zagraniczne w ramach swobodnego przepływu osób, 60 stron.
 • Kreowanie wizerunku kibola w gazecie wyborczej, a społeczne postrzeganie kibiców, 70 stron.
 • Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, 60 stron.
 • Aktywność zawodowa współczesnych kobiet, 80 stron.
 • Zróżnicowanie społeczeństwa oraz wpływ i stosunek Polaków do luksusu (bogactwa), 100 stron.